Images to share

Normally lots of photos in the world are disappearing in private albums or even worse and that's a shame! Many more people could also enjoy ones photos. That's why we also use this domain to share some images. Hope you like them!

Black and white photos
Zwart-wit foto's

Color photos
Foto's in kleur

Photos from guests
Foto's van gasten

Afbeeldingen om te delen

Gewoonlijk verdwijnen heel veel foto's in particuliere albums of nog erger en dat is jammer! Veel meer mensen zouden wellicht ook van die foto's kunnen genieten. Daarom gebruiken wij dit domein ook graag om foto's te delen. Wij hopen dat u daar plezier aan beleeft!

Free graphics

For all images on the Graphics page of this site only we grant each visitor a nonexclusive copyright license worldwide. 
You may download and copy, modify, distribute and use these images without our permission. It is not allowed to present or publish the original image under your own name.

Vrije grafiek!

Uitsluitend voor alle afbeeldingen op de Grafiek pagina op deze site bieden wij elke bezoeker een wereldwijde niet-exclusieve copyright licentie. 
U mag de afbeeldingen op die pagina downloaden, kopiëren, veranderen, distribueren en gebruiken zonder onze toestemming.  Het is niet toegestaan de originele afbeeldingen te presenteren of te publiceren onder uw eigen naam.

Over one million photos!

More than a million images in all kinds of fields you can find on Unsplash.com .
A unique site where all images may be used for free for noncommercial and commercial purposes under a license. 
Thanks to generous contributions of many photographers worldwide. 
An initiative that we fully support!
Are you looking for nice images for posters, folders etc. we strongly advise you to visit that site.

Special links

We like to show you some links to other sites, totally different, with whom we have a personal connection.
Please click hereto see that page.

Wij willen u graag wat links bieden naar andere sites, totaal verschillend, waarmee wij een persoonlijke connectie  hebben.
Klik hier om naar die pagina te gaan.

Like the site?

It was a pleasure to make all the photos on this site and also a joy to build the site itself. Do you appreciate the photos you see here, please let us know!

Vindt u de site leuk?

Het was een plezier om al deze foto's te maken en ook plezierig om deze site op te zetten. Vindt u de foto's die u hier ziet leuk, laat het ons dan weten!

Ruim één miljoen foto's!

Meer dan één miljoen afbeeldingen op allerlei gebieden kunt u vinden op Unsplash.com .
Een unieke site waar alle foto's gratis mogen worden gebruikt voor niet-commerciële and commerciële doeleinden onder een licentie. Dit dankzij genereuze bijdragen van fotografen uit de hele wereld. 
Een initiatief dat wij graag ondersteunen.
Bent u op zoek naar afbeeldingen voor posters, folders etc. bezoek dan die site.